Deltagere på tidligere CAP-kurser siger:

"Jeg har fået et nyt værktøj, som jeg kan anvende i mit daglige arbejde i PPR. Det vil berige min konsultative praksis."

 

"Det støtter op om min foretrukne arbejdsmåde - konsultation og kontektualiseret fremfor standardiseret assessment - og jeg er glad for, sammen med kolleger, at kunne fremme denne arbejdsmåde i vores afdeling."

 

"Et kursus, der giver dig en knagerække til at hænge alt det på, som du har lært om kognitive funktioner og læring i det hele taget."

 

"Et virkelig spændende kursus, der giver et super godt overblik"

 

"CAP åbner nogle nye muligheder for at beskrive og intervenere på nogle niveauer der før har været mindre tydelige."

 

"Jeg synes absolut at CAP kan blive er værdifuldt supplement til den neuropsykologiske undersøgelse. Tænker særligt at den vil være brugbar som redskab i supervisionen. CAP bidrager med en rigtig fin systematik ift. Informationsindsamlingen."

 

CAP-Digital– et digitalt redskab til Cognitive Abilities Profile

CAP-Digital er et digitalt redskab til scoring, opgørelse og udarbejdelse af grafiske opgørelser af profiler.

 

CAP-Digital er udviklet i samarbejde mellem Neuroguide.dk og Ruth Deutch og sælges som et supplement til CAP-materialet.

 

På de næste sider kan du se screenshoots og eksempler på grafiske overblik som kan udarbejdes og integreres i notater og rapporter.

 

CAP-Digital forudsætter at man har Microsoft Excel software (ikke inkluderet) og kan anvendes på PC eller Mac-computer. Der medfølger vejledning til brug af CAP-Digital.

 

CAP-Digital koster 1000 kr. + moms og kan bestilles ved henvendelse pr. mail: info@neuroguide.dk

Download beskrivelse i pdf via linket CAP-D beskrivelse

 

Indtastningsside

Indtastningsside

Overordnet profil

Overordnet profil

Fasescores og modalitetsscores

Fasescore

Modalitetssscore

Detaljeret farvekodet overblik over item-scores

Detaljescores

Udviklingsscores og profiler ved review med grafisk udviklingsoverblik
Udviklingsprofil1

Udviklingsprofil2

Udviklingsprofil3

Udviklingsprofil4

COGNITIVE ABILITIES PROFILE KURSUS

– et redskab til kognitiv profilering, interventions-planlægning og opfølgning for psykologer, pædagogiske konsulenter, speciallærere og -vejledere m.fl.

På baggrund af positive evalueringer fra de første CAP-kurser i Danmark genudbydes kursus i 25.-26. februar 2019. Kurset arrangeres af Neuroguide.dk i Danmark. Underviser på kurset er Ruth Deutsch som har udviklet Cognitive Ability Profile.

DOWNLOAD BESKRIVELSE AF CAP VIA DETTE LINK

DOWNLOAD KURSUSBESKRIVELSE VIA DETTE LINK

DOWNLOAD RAPPORT-EKSEMPEL VIA DETTE LINK

Praktiske informationer

Kursusdatoer
25.-26. februar 2019
Første dag kl. 9.30-16.30 og anden dag kl. 9-16.
Der vil være morgenmad hver dag en halv time inden kursusstart.
 
Kursussted

Kurset afholdes centralt i København med lettilgængelig offentlig transport fra både Hovedbanegård og lufthavn på et professionelt kursussted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København K.

 
Kursusform
Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløbet som en vekslen mellem oplæg, videoanalyser, øvelser og diskussion. Kurset indebærer læsning af en række tilsendte artikler og skriftligt materiale forud for kurset
Bemærk: Kurset afholdes på engelsk af underviser med mangeårig international undervisningserfaring. Der forudsættes evne til at tilegne sig engelsksproget litteratur.
 
Pris
Kursusprisen er 4´300 kr. (for deltagere fra offentlige institutioner tillægges 25 % moms), og indbefatter:
 • Undervisning og undervisningsmaterialer
 • De nødvendige CAP-registrerings- og profilskemaer der skal bruges på kurset
 • Morgenmad, frokost, the og kaffe i løbet af dagen
Der ydes 1´000 kr. i rabat til deltagere som samtidig tilmelder sig kursus i Dynamisk Assessment.
 

Kursusprisen omfatter ikke overnatning og CAP-materiale og -manual. CAP-manual inklusive engelsk moms og forsendelse koster 3000 kr. Det anbefales at deltagerne anskaffer den forud for eller efter kurset. Materialet kan eventuelt bestilles samtidig med bestilling af plads på kurset hos Neurougide.dk

 Tilmelding og yderligere informationer
Skriv til kursusarrangør: Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Eller ring på tlf. 22 32 44 01 hvis der er behov for at spørge ind eller drøfte noget. Angiv i din tilmelding EAN-nr. hvis du ønsker elektronisk fakturering (offentlige betalere). Herefter fremsendes faktura til betaling. Bemærk: Du er først sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse på optagelse på kurset. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm.

Formål og udbytte af kurset
CAP-kurset vil gøre dig i stand til:
 • At forstå det underliggende teoretiske grundlag for CAP og målene med brugen af CAP
 • Bruge CAP registreringsskemaer, profilskemaer og manual effektivt samt anvende de uddelte digitale redskaber til grafisk profil-udarbejdelse
 • Bruge CAP til at planlægge interventioner og vurdere fremskridt
 
Brugen af materialet vil mere generelt give dig mulighed for at styrket dine generelle kompetencer og grundlag for systematisk og kvalificeret informationsindsamling, opsummering og analyse af data, opstilling af hypoteser om centrale udfordringer og styrker, identifikation af næste relevante læringsskridt, opstille specifikke målsætninger og interventionsplaner og monitorere udviklings- og interventionsprocesser.
 
Ved afslutningen af kurset vil du være i stand til at:
 • Bruge CAP til at hjælpe lærere, forældre og andre til at forstå barnets/den unges behov
 • Opsætte og formulere anbefalinger som kan danne grundlag for interventioner
 • Bruge CAP-profilen til systematisk at vurdere og understøtte fremskridt
 
Deltagerforudsætninger
Kurset er relevant for en række fagpersoner, herunder psykologer, pædagogisk-psykologiske konsulenter, træningsansvarlige og -koordinerende speciallærere med diplomuddannelse, ergoterapeuter m.fl.
 
Kursus-indhold
Kurset er rettet mod at kvalificere fagpersoner til alsidig brug af CAP. Du vil blive undervist i hvordan CAP kan bruges som redskab til dybdegående individuel assessment, og blive præsenteret for hvordan CAP kan bruges som systematisk konsultativt redskab samt redskab til struktureret observation. Du vil få grundigt kendskab til de forskellige dele af CAP, således at du kan bruge dele eller hele CAP-materialet i din praksis.
 
Kursus-program

Dag 1:

 • Hovedprincipperne i dynamisk assessment
 • Nøglespørgmål som adresseres i dynamisk assessment og relationen til CAP
 • Den tredelte lærings-aktør-model: Læringsperson-mediator-opgave
 • De forskellige modeller og aspekter af kognitive processer – herunder faser og funktionelle domæner
 • Overblik over indholdet i CAP-manualen, herunder registreringsskema, profilskema og generelle principper for scoring
 • Arbejde med Sektion A i praksis:
  • Kognitive funktionelle domæner
  • Rating af de syv funktionelle kognitive funktionsdomæner
  • Registreringsskema: Udfyldelse og opgørelse og registrering af grafisk profil – inklusive video-analyse og diskussion

Dag 2:

 • Arbejde med sektion B i praksis:
  • Respons på undervisning og mediering
  • Udforskning af forskellene mellem direkte instruktion/undervisning og medieret læring – og implikationerne for læringspersonerne
  • Brug af teknikker og analyser (herunder video-analyse) som grundlag for scoring og rådgivning
 • Arbejde med sektion C i praksis:
  • Hvordan observationer og analyse udspiller sig konkret i klasselokalet
  • Øvelse i analyse af aspekter ved opgaver, både indenfor og udenfor klasserummet (bl.a. baseret på video-eksempler)
 • Opsummering af CAP-profiler (del A+B+C)
 • Fra CAP-fortolkning til formulering af interventionsmål
 • Udvikling og tilpasning af interventionsplaner
 • Undersøge brugen af CAP i en fortløbende analyse-interventions-evaluerings-cyklus
Kursusleder og -underviser
 
Gennemgående underviser
Gennemgående underviser og faglig ansvarlig for kursusindholdet er psykolog Ruth Deutsch. Ruth M Deutsch er børnepsykolog og pædagogisk psykolog, som har gennemgået omfattende træning og efteruddannelse i USA, Canada og Israel. Hun har studeret med førende kræfter I udviklingen af dynamisk assessment, medieret læring og kognitive træningsprogrammer, herunder Reuven Feuerstein, Carl Haywood og Carol Lidz. Hun er internationalt akkrediteret og en førende underviser og træner i Storbritanien med mere end 30 års erfaring i arbejdet med børn, unge, familier samt inden for uddannelsesområdet. Hendes erfaring spænder fra ekstern lektor på Doctorate for Educational Psychologists at UEL, London and Queen’s University, Belfast til psykologisk konsulent på Hope Centre in London (et multi- og tværprofessionelt center for børn med omfattende indlærings- og/eller udviklingsvanskeligheder). Hun er mangeårig certificeret underviser på Feuerstein-instituttet i såvel træningssystemet IE (Instrumental Enrichment) og LPAD (Learning Potential Propensity Device) og certificeret instruktør i Tzuriels dynamiske assessment batteri DAYC (Dynamic Assessment of Younger Children). Endvidere er hun medforfatter og metodeudvikler af Cognitive Ability Profile (2010).
 
Kursusleder og -arrangør
Kurset afholdes og ledes af Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i både LPAD, DAYC, IE samt CAP. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

CAP-materialet
Det anbefales at deltagere på kurset anskaffer sig CAP-materialet forud for kurset, da materiale-anskaffelse ikke indgår i kursets pris. Det kan bestilles direkte på websiden: https://www.dyslexiaactionshop.co.uk/cognitive-abilities-profile-cap.html eller bestilles samtidig med kursustilmelding, hvorefter materialet vil ligge klar til dig ved kursets start.

Kurset kan dog godt gennemføres uden at have CAP-materialet på forhånd, da der vil blive stillet de nødvendige kursusmaterialer til rådighed under kurset.

På kurset vil du derudover få:

 • En række faglige baggrundsartikler
 • Digitale registrerings-, scorings- og profilmaterialer som kan bruges i udarbejdelsen af digitale grafiske profiler til brug for formidling, rapportering og rådgivning
 • Casematerialer med eksempler på profiler, rapporter og interventionsplaner
 
Centrale dele af CAP-materialet (herunder scorings- og registrerings-skema) er under oversættelse til dansk. Deltagere vil få adgang til den første beta-version af denne oversættelse samt eventuelle efterfølgende opdaterede oversættelser.

Professional and ethical standards for the course
 
1.Respect
Training materials - any materials used will be used with permission of the authors and any video material used will only be done so with full permission of children, families and clinicians. Any case studies will be anonymised.
DA is an inclusive model of assessment and intervention which is recognized as being appropriate for use with children and young people from any educational, social or cultural background and aims to provide a positive and intervention focused assessment experience.
 
2. Competence
The trainer Ruth Deutsch, is a chartered Educational and Child Psychologist HCPC registered and associate of the BPS and thus adheres to the appropriate ethical codes of conduct. The trainer has internationally recognized qualifications in DA and Ruth is a lead trainer and practitioner of DA who is a senior trainer for the Feuerstein Institute. She is also accredited to teach the younger years DA tools developed by Tzuriel and colleagues. Participants will be encouraged to consider their own skills and how to develop practice and to adhere to published guidance for specific approaches/ test materials presented. They will be offered the opportunity to receive supervision and feedback on DA skills to develop their competence.
DA is firmly grounded in psychological theory and the training will draw on this extensively as well as international research on various aspects of the approach.
 
3. and 4. Responsibility and Integrity
Participants will be encouraged to carry out any assessments, as a result of learning on this course, in a transparent and responsible fashion and to be clear about when this is an appropriate tool to use.