Centrale elementer i SCT

Grundlæggende Begrebssystemer

Første niveau i Systematic Concept Teaching handler om undervisning i Grundlæggende begrebssystemer (Basic Conceptual Systems BCS) som f.eks. Farve, Form, Størrelse, Position, Sted, Retning, (Surface) Mønster, Retning, Tal, Tid mv., og deres relaterede begreber (blå, runde, stor, på, plettet, opad, fire, time osv.).

bcs0

bcs2

bcs1

bcs3

bcs4

Begrebs-Undervisnings-Modellen

Disse begrebssystemer og deres relaterede grundbegreber/ordforråd formidles gennem Begrebs-Undervisnings-Modellen (Concept Teaching Model CTM), som oprindeligt er udviklet af Magne Nyborg fra Norge og efterfølgende videreudviklet af Andreas Hansen.

learning model


Analytisk Koding

Systematic Concept Teaching uddanner eleverne til at tage kontrol over og regulere deres opmærksomhed ved hjælp af deres grundlæggende begrebssystemer. G ennem en proces som kaldes Analytisk Kodning som redskab styrkes barnets færdigheder i at beskrive, analysere og forstå ting og informationer grundigt.

Analytic coding example

 

Positive forventninger til egen læring

Begrebsundervisning har samtidig til formål at hjælpe eleverne med at udvikle positive forventninger til deres egen læring.

 

Effektiv Læring

Et andet vigtigt mål med Systematic Concept Teaching er at lære eleverne at lære mere effektivt.

 

Præcist og dekontekstualiseret sprog

Systematic Concept Teaching guider eleverne til, hvordan man anvender et præcist og dekonstualiseret sprog, som redskab i sin kommunikation, tænkning og læring, og som vej til udvikling af abstrakt og logisk tænkning. I SCT er målet at undervise i det almindelige og fundamentale begrebsapparat og sproglige redskaber, for derigennem at gøre eleven i stand til at gribe og begribe betydninger på tværs af situationer eller sammenhænge.

 

Tilpasning til forskellige målgrupper

Systematic Concept Teaching anbefales til brug med børn/unge fra en alder af 4-5 år og opefter, og kan tilpasses konkrete forudsætninger og behov hos eleverne, i førskole, grundskole og ungdomsuddannelser og endda ind i voksenalderen, hvor der er behov for det.


Redskaber til undervisning i skolefag

SCT indeholder også en forståelsesramme og metoder til at bruge de lærte grundlæggende begrebssystemer (Basic Conceptual Systems) som redskaber til målrettet undervisning i skolefag og undervisning på højere niveauer.

Analytic coding as basis for litteracy

SCT og medieret læringserfaring (MLE)

Mange træningsprogrammer der bygger på medieret læringserfaring (MLE) understreger betydningen af verbale redskaber i kognition. SCT tilbyder et omfattende og systematisk system til at undervise i (og vurdere børns) begrebsapparat. Det styrker anvendelsen af begreber i deres informationsindsamling, tænkning, kommunikation og problemløsning på en måde som fungerer godt sammen med MLE. Igennem hele SCT-programmet og materialerne fremhæves sammenhænge med kognitive træningsopgaver og MLE generelt, hvilket gør at metode og materiale er en fantastisk udvidelse og uddybning af forståelser opnået gennem træning og uddannelse fra andre medierede lærings- og træningsprogrammer.

Yderligere information om SCT og Analytisk Kodning

Du kan finde yderligere information om systematisk begrebsundervisning og analytisk kodning anvendt i konkret praksis her: https://uit.no/labyrint/a/begrepsundervisning Køb af bøger og digitalt materiale kan ske via denne hjemmeside: https://sctresource.com/

 KURSUS I SYSTEMATISK BEGREBSUNDERVISNING

-Systematisk udvikling af børn og unges begrebsapparat som fundament for kognitiv udvikling og læring

Illustrationer gengivet med
tilladelse fra Hansen & Morgan (2019)
Originale materialer kan findes på

www.sctresource.com

Vores sprog og begreber spiller en væsentlig rolle for vores kognitive processer – opmærksomhed, tænkning, læring og kommunikation. Det er derfor afgørende understøtte børns udvikling af et godt begrebsapparat og begrebssystemer som understøttende redskab for deres kognitive processer. Vi er stolte over at kunne tilbyde dette kursus i Systematic Concept Teaching (SCT), som både formidler metoder og materialer til systematisk at undervise og træne børn ud fra denne metakognitive tilgang. Metoden er nyudviklet af Andreas Hansen og Kelly Morgan og bygger på Magne Nyborgs grundlæggende arbejde og forskning i begrebsundervisning. Med SCT er der udviklet et omfattende, praktisk og solidt materiale, til at arbejde med børn fra børnehaveklasse-alderen og opefter. Kurset afholdes 17.-19. november 2021. Gennemgående underviser under hele kurset er Andreas Hansen, medforfatter til SCT og en erfaren praktiker og underviser i SCT. Medunderviser på dele af kurset er Kelly Morgan, som også er en erfaren praktiker i arbejdet med (og medforfatter til bogen om) SCT. Kurset omfatter fuld adgang til den digitale bog " Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching " og det medfølgende omfattende undervisningsmateriale.

 DOWNLOAD DEN FULDE KURSUSBESKRIVELSE HER

ONLINE TILMELDING TIL KURSET HER

SKRIV DIG PÅ VENTELISTE TIL SAMME KURSUS I JUNI HER

(kurset i juni er fuldt booket, men ved afbud eller omrokeringer vil du så automatisk blive tilbudt en plads)

frontpage

 

 

 

Introduktion og baggrund

Vi har gennem mange år vidst at begrebsmæssig viden og forståelse er afgørende for kognitiv udvikling og læring - ikke kun i forhold til kommunikative færdigheder, men i lige så høj grad som redskab til systematisk og fokuseret at indsamle oplysninger om verden, sammenligne og organisere det vi opfatter, og som et fundament for logisk tænkning og læring. På trods af denne viden har vi manglet systematiske, effektive og velunderbyggede metoder til udvikling, træning og undervisning af begrebssystemer og begrebsapparat, som er praktisk anvendelige for lærere, forældre og andre fagfolk. Med udgangspunkt i Magne Nyborgs arbejde introducerer det nyudviklede SCT-undervisningsmateriale en sådan vej til undervisning af de basale begrebssystemer, som alle børn skal tilegne sig. Tilgangen er baseret på en velunderbygget didaktisk tilgang og understøtter dybdelæring.

sct practice1Kursusindhold

Dette grundkursus i Systematic Concept Teaching vil give en grundig introduktion til hvad SCT-materialet og -tilgangen indeholder, hvorfor den er relevant og hvordan man kan arbejde med begrebsindlæring i praksis. Herunder vil deltagerne blive introduceret til den underliggende teoretiske læringsforståelse – PSI-modellen (Person-Situation-Interaktion), som indeholder de centrale aspekter af Nyborgs teori om undervisning og læring. Kurset vil fokusere på følgende hovedpunkter:

 • Overblik over de grundlæggende begrebssystemer - kaldet Basic Conceptual Systems (BCSS) og deres relaterede grundlæggende begreber
 • Forskellige typer symbolske repræsentationer og begrebskategorier i SCT – herunder tal, ord og andre symboler og forskellene mellem dem
 • Analytisk kodning (en central kognitiv proces for tænkning og abstraktion) ved hjælp af Basic Conceptual Systems (BCSs) - og relationen mellem BCSs og mere akademiske og abstrakte begreber
 • Læringsmodellen for Systematisk Begrebs-Undervisning (SCTM) - med gruppeøvelser som introducerer til lektioner i de grundlæggende principper
 • Hvordan man kan arbejde forskningsbaseret og erfaringsbaseret med SCTM
 • Træning af færdigheder i brugen af tilgang og -materiale
 • Anvendelse af Analytisk Kodning i SCTM-lektioner
 • En ramme og vifte af forskellige konkrete aktiviteter ift. Analytisk Kodning, rettet mod at udvikle børns brug af de grundlæggende begrebssystemer og facilitere deres forståelse og anvendelse mere Komplekse Begrebssystemer. Bl.a. som vej til at styrke og effektivisere deres generelle læringsfærdigheder
 • Opsamling og kommentarer ved kursets afslutning

example task

Kursusmaterialer

Inkluderet i kursuspakken vil være en digital kopi af bogen af Hansen & Morgan's (2019): " Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching" og det omfattende digitale materiale til undervisning, assessment og brug af SCT. Der vil løbende gennem kurset blive henvist til bog og materialer. En introduktion til materialer og købsmuligheder kan findes på www.sctresource.com.

PRAKTISK INFORMATION

Datoer
Kurset afholdes 17.-19. november  2021. Første dag er undervisning fra kl. 9.30-16.30 og de øvrige dage fra 9-16. Der er morgenmad fra ½ time før kursets start. Detaljeret kursusprogram vil blive tilsendt i god tid inden kurset.

map of denmarkKursussted

Kurset afholdes centralt i Odense i gåafstand fra banegården. Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Kursusformda webside3

Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløber som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, video-eksempler og diskussion. Kurset indebærer læsning af en række tilsendte artikler og skriftlige materialer som deltagerne vil få adgang til forud for kurset.

Kursussprog

Kurset er internationalt og al undervisning foregår på  engelsk med mulighed for at få støtte til forståelsesspørgsmål på dansk.

Pris

Kursusprisen er 7500 kr. For danske deltagere vil der blive tilføjet moms (25 %). Kursusprisen inkluderer:

 • Undervisning
 • Bogen "Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching"
 • Adgang til omfattende online digitalt undervisningsmateriale
 • Morgenmad, frokost, te og kaffe i løbet af dagen

Kursusprisen inkluderer ikke indkvartering.

sct practice2Tilmelding og yderligere information

Tilmelding kan ske online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/30/ eller ved at skrive en mail til kursusarrangør: Neuroguide.dk, psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Herefter fremsendes faktura til betaling. Ved yderligere spørgsmål om kurset, er du velkommen til at skrive eller ringe på telefonnr. 22 32 44 01. Bemærk venligst, at du først er sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse af tilmelding og betaling. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm. Sidste tilmeldingsfrist er den 29. oktober 2021. Efter denne dato bedes du kontakte os og spørge, om det stadig er muligt at tilmelde dig kurset.

Mulighed for online deltagelse

Der er mulighed for online deltagelse. Se mere her: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/31/

 Deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig primært til lærere, pædagogiske konsulenter, psykologer, tale- og sprogterapeuter og andre fagfolk, der arbejder med at støtte børns og unges kognitive og kommunikative viden og færdigheder. Forældre med forudgående viden om undervisning og kognitiv træning er velkomne til at tilmelde sig kurset.

Læringsmål og -udbytte

 1. At gøre deltagerne fortrolige med Nyborgs grundliggende modeller for pædagogisk tænkning, planlægning og praksis, som udgør fundament for Systematic Concept Teaching-tilgangen
 2. At udvikle indsigt i vigtighed og betydning af grundlæggende begrebssystemer (Basic Conceptual Systems - BCSs) og relaterede grundlæggende begreber. At forstå hvordan disse begrebssystemer danner grundlag for analytisk kodning (AC) som fundament for at lære mere kompleks viden og færdigheder på stadigt højere niveauer
 3. At lære hvordan SCT kan styrke mental organisering af viden og erfaringer med positiv indvirkning på hukommelsesfunktioner, perception, tænkning, læring og problemløsning
 4. At lære hvordan man bruger læringsmodellen ii Systematisk Begrebsundervisning på en forskningsrelateret og erfaringsbaseret måde
 5. At styrke deltagernes forståelse af, hvordan SCT kan anvendes i såvel et forebyggende perspektiv, i specialundervisning som en afhjælpende indsats ved identificerede udviklings-/indlærings-problemer, samt som et redskab i både specialundervisning og almen undervisning
 6. At formidle viden til deltagerne om tilgængelig litteratur og undervisningsmaterialer, der er udviklet i tilknytning til SCT-tilgangen, med vægt på præsentation af Hansen & Morgans (2019) bog om intelligent og effektiv læring og tilgængelige materialer på den tilknyttede webside (www.sctresourse.com), der indeholder et stort antal supplerende materialer til SCT

 

Kurset er et introduktionskursus. Hvis du vil have intensiv træning og udførlig viden og færdigheder om SCT i teori og praksis, herunder hvordan man anvender BCSs og Analytic Coding til at undervise i læsning, skrivning, matematik og andre skolefag og færdigheder af forskellig art, henvises du til yderligere dybdegående kursusmoduler.

Kursusarrangør og undervisere

Andreas Hansen

Gennemgående underviser på hele kurset

Andreas Hansen er gennemgående underviser på hele kurset. Han har en ph.d.-grad, hvor han har fokuseret på emner i relation til Systematic Concept Teaching og har samarbejdet med Magne Nyborg og hans kone Ragnhild Hope Nyborg. Aktuelt arbejder han som privat konsulent og er ofte engageret af Det Arktiske Universitet i Norge, Campus Harstad, til at varetage kurser på kandidatniveau i specialundervisning, herunder kurser i systematisk konceptbegrebs-undervisning.
Andreas har tidligere arbejdet som lærer og i mange år som pædagogisk psykolog i uddannelsespsykologiske tjenester. Senest har han virket inden for den nationale enhed for specialrådgivning i Nordnorge. Han har omfattende erfaring med en række forskellige projekter om SCT for børn med og uden indlæringsproblemer. Han har deltaget i flere europæiske udviklingsprojekter om læring, specialundervisning og inkluderende uddannelse. Desuden har han deltaget i et langsigtet projekt om SCT i Seattle sammen med Kelly Morgan, som er medforfatter til deres nyligt udgivne bog og undervisningsmateriale om SCT.
Andreas har skrevet flere artikler, hæfter og bøger primært om Systematic Concept Teaching gennem årene, men mest på norsk; f.eks. om SCT som en forebyggende foranstaltning, SCT i forbindelse med sprogproblemer i forbindelse med læse- og skriveproblemer, herunder ordblindhed, problemer med matematik osv.

kelly web2Medunderviser

Kelly Morgan vil være medunderviser på dele af kurset. Kelly har arbejdet som audiologpæd i mange år i forskellige uddannelsesmiljøer i det offentlige skolesystem i Los Angeles og Seattle i USA. Han har bred erfaring med implementering af SCT-modellen for børn med moderate til svære indlæringsproblemer. Sammen med Andreas Hansen var han medforfatter til Hansen og Morgans (2019) nyudgivne bog og læringsmateriale om SCT's tilgang.


Se mere på: www.sctressource.com

Kursusarrangør og -udbyderJens

Kurset afholdes og ledes af Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i både LPAD, DAYC, IE samt CAP. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment og kognitiv træning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til uddannelses-, bo- og hjemmetræningsområdet.


Se mere på: www.neuroguide.dk og www.mle.dk